คาสิโนออนไลน์

คาสิโนออนไลน์

วันนี้เรารู้บทสวดของสิ่งที่ทำให้เราไม่สบายเป็นอย่างดี

วันนี้เรารู้บทสวดของสิ่งที่ทำให้เราไม่สบายเป็นอย่างดี

แต่กลับเลวร้ายอย่างที่เราได้จัดโครงสร้างเครือข่ายความปลอดภัยในการจ้างงานของเรา ซึ่งในขณะนี้สนับสนุนการว่างงานมากกว่าที่จะให้ลูกจ้างได้รับเงินเดือนในช่วงการระบาดใหญ่ ผู้คนมากกว่า 40 ล้านคนได้รับผลประโยชน์จากการว่างงานซึ่งสำหรับหลายๆ คนนั้น รายได้ก่อนเกิดโรคระบาด มีสวัสดิการการว่างงานของรัฐในช่วงทศวรรษที่ 60 แต่ผลประโยชน์เหล่านั้นหมดอายุเร็วกว่าและแทบไม่ทันกับรายได้เฉลี่ยเมื่อภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ความเหลื่อมล้ำทางความมั่งคั่งมีมากกว่าในปัจจุบัน ซึ่งทำให้เกิดความไม่ พอใจอย่างแน่นอน แต่มาตรฐานการครองชีพเพราะแม้แต่คนยากจน ที่สุดในหมู่พวกเราก็ยังสูงกว่าที่พวกเขาเป็นอยู่มากในแง่ของโภชนาการ...

Continue reading...